ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 จุดเริ่มต้น ณ ที่ทำการกำนันตำบลถ้ำฉลอง ถึง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th