ชมอุตสาหกรรมตำบลถ้ำฉลอง

บ้านวังถ้ำ

บ้านวังถ้ำ   หมู่ที่  ๓  ท่านจะได้ท่องเที่ยวและดูงานอุตสาหกรรมไม้ไผ่ชมการสาธิตการตีไม้จิ้มฟันและไม้เสียบลูกชิ้น และ เยี่ยมชมสวนไผ่ซางหม่นไม้เศรษฐกิจ

 

ชมอุตสาหกรรมไม้ไผ่