กิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด (Kick Off)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด (Kick Off) ในวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง