พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังถ้ำ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม ๒๕65 เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์